Article 13316

Title of the article

HUMAN INTELLECTUAL ABILITIES IN RUSSIAN, GERMAN AND FRENCH YOUNG PEOPLE’S SLANG

Authors

Khomiakov Evgenii Alekseevich, Candidate of philological sciences, associate professor, sub-department of Germanic and Romance languages, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), homiakov555@yandex.ru
Gordeeva Tatyana Aleksandrovna, Doctor of philological sciences, professor, head of sub-department of Germanic and Romance languages, Penza State University(40 Krasnaya street, Penza, Russia), gordejewa@mail.ru
Tankov Nikolai Nikolaevich, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, sub-department of Germanic and Romance languages, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), tankovnn@gmail.com

Index UDK

811.1/.2

DOI

10.21685/2072-3024-2016-3-13

Abstract

Background. We consider the chosen topic to be relevant, since it is necessary to conduct a systemic comparative study of substandard lexical and phraseological units to reveal the national features of the linguistic worldview. Another reason is that so far linguistic studies have not focused on intelligence-related language units found in slang of different national languages. Our paper aims to analyze the human intellectual abilities reflected in Russian, German and French young people’s slang.
Materials and methods. The data for study was over 650 slang terms denoting intellectual traits. To analyze the linguistic data we employed descriptive, comparative and statistical methods, generalization and classification of language units.
Results. The analysis revealed three groups of slang terms related to intelligence. Each group comprises several sets of synonyms, which can be identical, relatively identical and nonidentical.
Conclusions. We have described the findings obtained through the systematic analysis of intelligence-related units. The semantic properties of the units under study are interpreted through the semantics of the predication that plays the main role in their interpretation. We have revealed the principal groups of intelligence-related language units, which comprise identical, relatively identical and nonidenti-cal sets of synonyms. We have outlined the guidelines for comparative studies of slang terms denoting intellectual abilities.

Key words

slang, intelligence-related language units.

Download PDF
References

1. Prokutina E. V. Angliyskie zaimstvovaniya v nestandartnoy leksike sovremennogo russkogo yazyka: strukturno-slovoobrazovatel'nyy aspekt: avtoref. dis. kand. filol. nauk [English loanwords in the non-standard lexicon of contemporary Russian language: the structural and word-building aspect: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Chelyabinsk, 2010, 24 p.
2. Konopleva I. N. Affiksatsiya v angliyskom leksicheskom substandarte: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Affixation in the English lexical substandard: author’s abstract of dis-sertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Saint-Peters-burg, 2012, 20 p.
3. Pol'skaya D. M. Yazyk molodezhi v slovare i tekste (na materiale nemetskoy molodezh-noy literatury i pressy): avtoref. dis. kand. filol. nauk [Youth language in a dictionary and a text (by the material of German youth literature and printed media): author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Smolensk, 2013, 21 p.
4. Priemysheva M. N. Taynye i uslovnye yazyki v Rossii KhIKh v.: istoriko-lingvisticheskiy aspekt: avtoref. dis. d-ra filol. nauk [Secret and conditional languages in Russia in the XIX century: the historical and linguistic aspect: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of philological sciences]. Saint-Petersburg, 2009, 37 p.
5. Belonozhkin S. G. Kolledzh-sleng v internet-kommunikatsii amerikanskogo studenta: avtoref. dis. kand. filol. nauk [College-slang in online communication of American stu-dents: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Volgograd, 2012, 26 p.
6. Banshchikova M. A. Zaimstvovannye angloyazychnye professionalizmy kak komponent professional'nogo zhargona v nemetskom reklamnom mediadiskurse: avtoref. dis. kand. filol. nauk [English professional loanwords as components of professional slang in German advertising mediadiscourse: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Moscow, 2011, 22 p.
7. Redkozubova E. A. Sleng v sovremennom kommunikativnom prostranstve: diskursivnye praktiki: avtoref. dis. d-ra filol. nauk [Slang in modern communicative space: discourse practices: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of philological sciences]. Rostov-on-Don, 2014, 31 p.
8. Kudinova N. A. Funktsional'nyy aspekt yazyka molodezhnoy subkul'tury nachala KhKhI v.: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Functional linhuistic aspects of youth subcul-tures of the early XXI century: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Kursk, 2010, 19 p.
9. Egoshina N. B. Sleng v SMI: leksikograficheskiy aspekt (na materiale odnoyazychnykh i dvuyazychnykh slovarey): avtoref. dis. kand. filol. nauk [Slang in mass media: the lexicographic aspect (by the material of monolingual and bilingual dictionaries): author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Yaroslavl, 2013, 26 p.
10. Ovchinnikova A. V. Sotsiolingvisticheskie aspekty izucheniya rechi ispanskoy molode-zhi: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Sociolinguistic aspects of Hispanic youth speech re-search : author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Moscow, 2011, 24 p.
11. Lokteva Yu. Yu. Leksikony angloyazychnykh marginal'nykh subkul'tur deklassiro-vannykh elementov Velikobritanii i SShA v sotsiolingvisticheskom osveshchenii: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Lexicons of English-speaking marginal subcultures of declassed elements in Great Britain and the USA in a sociolinguistic overview: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Pyatigorsk, 2014, 25 p.
12. Bakhtina M. B. Emotivno-otsenochnaya kartina mira sovremennoy molodezhi (na materiale zhargonnoy leksiki kontsa XX – nachala XXI v.): avtoref. dis. kand. filol. nauk [Emotionally evaluative world picture of contemporary youth (by the material of slang lexicon of the late XX – early XXI centuries): author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Abakan, 2011, 23 p.
13. Tsibizov K. S. Samoprezentatsiya yazykovoy lichnosti v nemetskom molodezhnom chat-diskurse: sobstvenno molodezhnoe i natsional'no-spetsificheskoe: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Self-presentation of a linguistic identity in the German youth chat-discourse: proper youth and nation-specific aspects: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Saratov, 2009, 24 p.
14. Shevlyakova A. V. Korporativnyy sub"yazyk anglo-amerikanskikh skautov v nomina-tivnom i terminologicheskom aspektakh: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Corporative sub-language of English-American scouts in nominative and terminological aspects: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Pyatigorsk, 2010, 33 p.
15. Gladchenkova E. A. Imena sobstvennye v sostave zhargonnykh frazeologizmov: strukturno-semanticheskiy, etimologicheskiy i funktsional'nyy aspekty: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Proper names within slang phraseological units: structural-semantic, etymo-logical and functional aspects: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Rostov-on-Don, 2012, 22 p.
16. Kropacheva M. A. Lokal'naya variativnost' studencheskogo zhargona: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Local variation of student slang: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Perm, 2011, 19 p.
17. Khomyakov E. A. Kontsept «Chelovek» v zhargone russkikh i frantsuzskikh studentov: dis. kand. filol. nauk [The concept of “a person” in Russian and French students’ slang: dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Orel, 2009, 238 p.
18. Androsova S. A. Ob"ektivatsiya kharakteristiki cheloveka vo frantsuzskoy argotich-eskoy frazeologii: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Objective characteristics of people in French argotic phraseology: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Voronezh, 2011, 24 p.
19. Kudinova T. A. Yazykovoy substandart: sotsiolingvisticheskie, linvokul'turologicheskie i lingvopragmaticheskie aspekty interpretatsii: avtoref. dis. d-ra filol. nauk [Linguistic sub-standard: sociolinguistic, linguistic and culturological, linguistic and pragmatic aspects of interpretation: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of philological sciences]. Nalchik, 2011, 44 p.
20. Siraeva R. T. Reprezentatsiya mental'noy sfery v russkoy i angliyskoy frazeologicheskoy kartine mira: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Mental sphere representation in the Russian and English phraseological world picture: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Ufa, 2015, 21 p.
21. Val'ter Kh. Tolkovyy slovar' russkogo shkol'nogo i studencheskogo zhargona [Explanatory dictionary of Russian high-school and student slang]. Moscow: AST, 2005, 360 p.
22. Kolomiets E. A. Russko-nemetskiy slovar' sovremennogo molodezhnogo zhargona [Russia-German dictionary of contemporary youth slang]. Moscow: Vostok-Zapad, 2005, 336 p.
23. Nikitina T. G. Molodezhnyy sleng. Tolkovyy slovar': ok. 20 000 slov i frazeologizmov [Youth slang. Explanatory dictionary: approx. 20 000 workds and phraseological units]. Moscow: Astrel', 2009, 1104 p.
24. Popkova A. E. Frantsuzsko-russkiy i russko-frantsuzskiy slovar' slenga [French-Russian and Russian-French slang dictionary]. Moscow: Zhivoy yazyk, 2013, 224 p.
25. Retinskaya T. I. Slovar' argo frantsuzskoy uchashcheysya molodezhi [French student youth argot dictionary]. Moscow: URSS, 2014, 174 p.
26. Slovar' studencheskogo zhargona [Student slang dictionary]. Comp.: T. A. Gordeeva, E. A. Khomyakov, O. B. Simakova; ed. by prof. T. A. Gordeeva. Penza: Izd-vo PGU, 2014, 92 p.
27. Caradec François. Dictionnaire du français argotique & populaire [French dictionary of argot and popular language]. Paris: Larousse, 2005, 297 p.
28. Hä?? Jugendsprache unpluggend [Huh?? Youth slang unplugged]. Berlin; München: Langenscheidt, 2011, 168 p.
29. Wörterbuch der Jugendsprache [Youthslang dictionary]. Stuttgart: PONS, 2011, 288 p.
30. Apresyan V. Yu., Apresyan Yu. D., Babaeva E. E., Boguslavskaya O. Yu., Iomdin B. L., Krylova T. V., Levontina I. B., Sannikov A. V., Uryson E. V. Yazykovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya [Linguistic world picture and system lexicography]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2006, 912 p.

 

Дата создания: 27.01.2017 11:04
Дата обновления: 30.01.2017 09:52